Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Rugsėjo 27 d. vyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos rudens kroso varžybos, kuriose 5-6 klasių mokinių komanda: penktokas Aldas Kasparas, šeštokai Nedas Kasparas ir Matas Stonaitis iškovojo I vietą. SVEIKINAME DALYVIUS!


Rugsėjo 26 dieną Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje buvo paminėta Europos kalbų diena, kuri kasmet švenčiama ir vis kitaip! Aktų salėje susirinkusius mokinius pasveikino pavaduotoja I.Siliūnė, kuri ir priminė, kad pirmą kartą Europos kalbų dieną imta švęsti 2001 metais, kad šios dienos tikslas skatinti kalbų mokymąsi. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos, jos regionų ir tautinių mažumų kalboms. Šiais metais pavaduotoja pakvietė visus smagiai padainuoti, o kad visi prasijudintų ir pradrįstų, į sceną pakvietė mokytojos J.Žakarienės mažuosius šokėjus.

Kodėl šiemet nutarėme dainuoti įvairiomis kalbomis? Į šį klausimą prieš pirmąją dainą lietuvių žymiausio kalbininko J.Jablonskio žodžiais atsakė lietuvių kalbos mokytoja A.Vaitkevičienė: „Tautos dainų kalba – neišsakoma galybė.Ji žmogaus širdį veria, gaivina, žmogų į aukštybes kelia.“ Pirmoji daina skambėjo lietuviškai, pagerbiant mūsų gimtąją, gražiąją, seniausiąją Europoje kalbą. Ne mažiau energingai visi traukė vokiškai, angliškai, rusiškai! Prieš kiekvieną kūrinį mokytojos (V.Truncienė, R.Šedienė), mokinė(G.Jokubauskaitė 7b) trumpai primindavo keletą faktų ar įdomybių apie kalbą, dainą. Baigėsi renginys lietuviška daina.Po renginio labai buvo malonu, kad mokiniai kultūringai išėjo iš salės. Ačiū kalbų mokytojoms , pavaduotojai I.Siliūnei už smagų ir naudingą renginį. /Mokytoja A.vaitkevičienė/.

Rugsėjo 23 –ąją, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, 8a klasės mokiniai kartu su auklėtoja dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atminties kelias“. Prie šios akcijos aštuntokai jungiasi jau trečius metus. Šiemet prie akcijos kartu su istorijos mokytoju G.Urbiečiu prisidėjo ir 9a klasė. Mokiniai aplankė Paverpenio kaime esančias žydų kapines, padėjo atsineštus akmenėlius, liudijančius apie žuvusių atminimą, dalyvavo netradicinėje mokytojo G.Urbiečio vedamoje pamokoje. /8a klasės auklėtoja V.Balabonienė/

Praeitą savaitę, rugsėjo 22 dieną, neformaliojo ugdymo būrelis „Lietuvių tradicinės šventės ir žygiai“ su vadove A.Vaitkevičiene ant Graužikų kalno šventė Baltų vienybės dieną ir rudens Lygiadienį. Vienybės diena subūrė virš šimto vaikų ir suaugusiųjų į gražią, prasmingą šventę. Nebuvo nė vieno svečio, visi buvo dalyviai! Jei nerinko malkų, nekūreno laužo, košės nevirė, tai statė didelį šiaudinį ožį ar dengė stalą, puošė aplinką, o šventei prasidėjus visi vos tilpo į didelį ratą. Bendri rateliai, dainos, žaidimai, linkėjimai tikrai leido pasijusti vieningiems, pajusti dainos ir žodžio galią. Nulydėjome saulę, persivertėme iš vasaros į rudenį, keliavome su deglais. Pasitinkame rudenį su gera nuotaika, linkime visiems skalsos! Būrelio vadovė dėkoja dalyviams už puikią nuotaiką, kultūringą elgesį. /A.Vaitkevičienė/.

Ketvirtadienį, rugsėjo 22 dieną, Kelmės krašto muziejuje 8b klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja A.Vaitkevičiene ir technologijų mokytoja I.Makauskiene dalyvavo renginyje Kelmės krašto muziejuje, kur paminėtas prieš 780 metų, 1236 – aisiais, netoli Šiaulių įvykęs Šiaulių (Saulės) mūšis. Paskaitą apie mūšį, jo reikšmę skaitė muziejininkas Rimantas Serva, rėmęsis daugiausia istoriku Tomu Baranausku, kuris tvirtina, jog šis mūšis yra pirmoji didelė Lietuvos pergalė, pradėjusi ilgą kelią į Žalgirį. Istorikas R. Serva smulkiai papasakojo apie tuometinės Lietuvos politinę padėtį, kryžiuočių ir kalavijuočių norus plėsti žemes, apie patį mūšį ir jo dalyvius. Džiaugiamės muziejaus suteikta galimybe paminėti svarbią datą, prisiminti istorinius faktus, pasivaikščioti ir pasigrožėti rudeninėmis spalvomis pasipuošusia gamta. /Mokytoja A.Vaitkevičienė/.

Rugsėjo 13 d. dešimt Kelmės "Aukuro" pagrindinės mokyklos mokinių, lydimi vokiečių kalbos mokytojos metodininkės Violetos Truncienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ievos Siliūnės, išvyko į Vokietijoje esantį Dermbacho miestą, kur svečiavosi pažintiniais ir edukaciniais tikslais.

Dar 2008 m. Kelmės "Aukuro" bei Dermbacho pagrindinės mokyklos pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas - mokinių mainų programų įgyvendinimas, gerosios patirties sklaida tarp užsienio kalbų mokytojų bei pažintis su Vokietijos kultūra, istorija, papročiais, tradicijomis.

Mokiniai ir dvi lydinčios mokytojos Dermbacho mieste praleido tris dienas, gyveno vokiečių šeimose. Prieš pirmąjį susitikimą jaudinosi visi - ir lietuvių vaikai, ir vokiečių šeimų nariai. „Naujuosius" šeimos narius jie pasitiko prie mokyklos. Pirmąjį rytą mokiniai buvo pilni įspūdžių. „Atvažiavus į naujuosius savo namus buvo labai nedrąsu, sunku susikalbėti, iš pradžių maniau, kad bus dar blogiau ",- pasakojo Alginija iš 7a klasės. „Vartojau tik „Guten Morgen“, „Danke“, „Ja“ ir kitus panašius trumpus žodžius, bijojau, kad nieko nesuprasiu, bet viskas buvo gerai. Ko nesupratau vokiškai, paaiškino angliškai arba parodė", - sakė Erika iš 7b. Pirmoji delegacijos viešnagės diena prasidėjo Vartburgo apskrities savivaldybėje, kur visus pasveikino apskrities meras Reinhard Krebs ir prisiminimui kiekvienam įteikė knygą su regiono fotografijomis. Po to mokinių, mokytojų ir tėvų grupė vyko į Vartburgo pilį. Ten apžiūrėjo riterių, dainininkų, iškilmių sales, šv. Elžbietos (Tiuringijos žemės grafo žmona XIIIa.) gyvenamąją menę, galeriją, koplyčią bei Martino Liuterio kambarį.

Antrosios dienos pirmąją pusę delegacija praleido Dermbacho pagrindinėje mokykloje. Susipažino su mokyklos direktoriumi Meinolf Hepp. Direktorius parodė mokiniams mokyklą, papasakojo jos istoriją. Vaikai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose pamokose ir kupini emocijų pietavo mokyklos valgykloje. Po to lydimi mokyklos direktoriaus, tėvų bei mokytojų keliavo į Merkers druskų kasyklą. Ten patyrė ekstremalių išbandymų: važinėjo kalnakasių sunkvežimiu, lankėsi kino teatre, kavinėje, koncertų salėje, kalnakasių muziejuje bei aukso, platinos ir kitokių vertybių saugojimo patalpoje. Vėliau prisiminimui išsirinko patinkančios druskos gabalėlį, kurį parsivežė namo. Paskutinę dieną mokiniai ir mokytojos vaikščiojo Ibengarten bei Glattbach gyvenvietėse, legendos herojaus Riono Paulo takais. Po smagaus pasivaikščiojimo pietavo Dermbach mokyklos valgykloje ir išvyko į amerikiečių karinę bazę-muziejų Point Alpha, kur dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje apie Vokietijos ir Europos padalinimą 1944 - 1990 metais. Vakare visi projekto organizatoriai, rėmėjai ir dalyviai susirinko Oechsen miestelyje į atsisveikinimo vakarėlį, kurį organizavo Dermbach pagrindinės mokyklos mokinių tėvai. Ankstų šeštadienio rytą atsisveikinome su naujaisiais draugais ir grįžome į Lietuvą lydimi gerų emocijų ir gražių prisiminimų. /I.Siliūnė, dir. pavadutoja ugdymui/.


Šiemet „Aukuro“ pagrindinė mokykla švenčia savo trisdešimtmetį, todėl Rugsėjo 1-oji mokykloje ne tik Mokslo ir Žinių diena, bet ir trisdešimtasis gimtadienis. Ta proga visus sveikino mokyklos direktorė Asta Zavadskienė bei mokyklos svečiai – Kelmės parapijos klebonas M.Grigalius, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, mokyklos kuratorė I.Janušienė, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė L.Balčiūnienė. Visus mokinius, mokytojus, tėvelius su Rugsėjo 1- osios švente sveikino ir sėkmingų 2016-2017 mokslo metų linkėjo Mokyklos tarybos pirmininkė J.Leščauskienė bei 7a klasės mokinė A.Mickūnaitė, laikinai einanti mokinių prezidentės pareigas. Sugiedoję mokyklos himną mokiniai kartu su mokyklos direktore Asta Zavadskienę į dangų paleido 30 baltų balionų, linkėdami mokyklai puikių mokinių ir mokytojų bei ilgų gyvavimo metų. /V. Balabonienė, lietuvių kalbos mokytoja/2016 m. rugpjūčio 31 d. mokykloje įvyko pirmasis 2016-2017 m. m. Mokytojų tarybos posėdis „2016-2017 mokslo metai – aktualijos, prioritetai ir pagrindinės veiklos kryptys“. Posėdis prasidėjo padėkomis darbą mokykloje baigusiems technologijų mokytojui Valentinui Lukonui ir matematikos mokytojai Stefai Sutkienei bei sveikinimų darbą nuo rugsėjo 1 d. mokykloje pradėsiantiems technologijų mokytojui Kęstučiui Leškiui bei dailės mokytojai Mildai Jucevičienei.

Mokyklos direktorė Asta Zavadskienė taip pat sveikino mokytojus Reginą Šedienę, Virginiją Balabonienę, Levonę Enzelienę, Salomėją Grišiuvienę, Virginiją Ivanauskienę, Vidą Katkauskienę, Raimundą Petraitį, bibliotekininkę Danutę Janavičienę ir direktorės pavaduotoją Vidimantą Parnarauską, kurie mokykloje dirba nuo jos atidarymo 1986 m. rugsėjo 1d. Jiems šis rugsėjis mokykloje jau trisdešimtas, juk mokykla taip pat švenčia savo trisdešimtąjį gimtadienį. Posėdžio metu buvo aptartos naujųjų mokslo aktualijos, išrinkti metodinės, mokyklos tarybos, iniciatyvinės grupės nariai, susitarta dėl bendrų tikslų, pristatytos švietimo naujovės. Po darbinės Mokytojų tarybos posėdžio dalies mokytojai nusifotografavo bei drauge papietavo mokyklos valgykloje.

Direktorė Asta Zavadskienė sveikino su 2016-2017 mokslo metais, linkėjo neblėstančių idėjų, netradicinių mokymo metodų atradimo, siekiant sėkmingo ir įdomaus ugdymo proceso įgyvendinimo.
2016 – 2017 mokslo metai

Birželio 1-7 d. mūsų mokykloje vyko 1-4 klasių mokinių dieninė vasaros poilsio stovykla „Atostogauk sportuodamas“. Stovyklos metu mokiniai žaidė žaidimus, daug sportavo. Vaikams užsiėmimus vedė Kelmės sporto mokyklos žolės riedulio ir imtynių treneriai, mūsų mokyklos kūno kultūros mokytojai, sporto klubų „Vikingas“ ir „Visata“ treneriai. Taip pat mokiniai daug laiko leido gryname ore: maudėsi Kražantėje, išbandė Draugystės parke stovinčius treniruoklius, vyko į Kurtuvėnų regioninį parką. Ten susitiko su ekologu V. Lopata, kuris vedė Juodlės pažintiniu taku, pasakojo apie Šaukėnų miškuose augančius retus augalus bei gyvenančius gyvūnus. Mokiniai stovyklą užbaigė nuostabia muilo burbulų fiesta prie Kelmės dvaro muziejaus. Stovyklą organizavo ir vedė mokyklos specialiųjų pedagogų metodinis būrelis pagal Visuomenės sveikatos remiamą projektą. /Socialinė pedagogė D.Kančiauskienė/.Birželio 3 dieną 6-10 klasių mokiniai baigė 2015-2016 mokslo metus. Pradžioje visi rinkosi į šventinę asamblėją, kur mokyklos direktorė A.Zavadskienė įteikė mokiniams Garbės raštus už puikų ir labai gerą mokymąsi, puikų lankomumą, aktyvią veiklą. Mokyklos Garbės knygoje Mokytojų tarybos sprendimu pasirašė 7 geriausi aštuntokai: K.Indrulytė, J.Klusaitė, S.Maleckaitė, G.Mišeikytė (8a kl.), J.Vaitkus, M.Kušeliauskaitė, A.Lukoševičius (8b kl.). Mokyklos prezidentės pareigos laikinai (iki rinkimų) perduotos būsimai septintokei Alginijai Mickūnaitei, kadangi Karolina Valantinaitė baigė dešimtą klasę ir palieka mokyklą. Ačiū Karolinai ir sėkmės Alginijai!

Dešimtos klasės mokiniams ši asamblėja mūsų mokykloje paskutinė. Todėl jie dainavo atsisveikinimo dainą, dėkojo mokytojams apdovanodami įvairiomis nominacijomis.

Vėliau mokiniai, aptarę savo pažangumo ir lankomumo rezultatus, išklausę saugaus elgesio instruktažų, su klasių auklėtojomis popietę praleido gamtoje. O projekto „Jaunojo kolegos savaitė“ dalyviai įteikė padėkas tos savaitės veiklų partneriams apsilankydami jų darbovietėse.

Visiems linkime saugios, linksmos, nerūpestingos vasaros!