Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Informacija būsimų pirmokų tėveliams/globėjams. Kvietimas...

Sukasi laiko ratas, todėl, kaip ir kasmet, 2019 m. kovo 14 dieną „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje buvo sutikti meninio skaitymo konkurso „Ir žodžiai turi sparnus“ 1 - 4 klasių mokiniai ir jų mokytojos. Visus susirinkusiuosius pasitikome daina apie Kelmę. Ritminį pasirodymą atliko būrelio „Žaisk, ritmuok, improvizuok“ mokinukai (mokytoja Jūratė Laurutienė). Sėkmės linkėjo „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Ieva Siliūnė, kuri pabrėžė, jog šiemet sukanka lygiai 800 metų, kai pirmą kartą buvo paminėtas Žemaitijos vardas. Todėl konkursas ir buvo skirtas Žemaitijos metams paminėti.

Tai jau penktasis rajoninis ir ketvirtasis Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo 32 dalyviai. Pradinukai deklamavo vienaip ar kitaip su Žemaitija susijusių poetų eiles. Komisija vertino kalbos taisyklingumą, gebėjimą deklamuoti aiškiai, natūraliai, įtaigiu žodžiu ir emocija veikti klausytojus, sceninę laikyseną. Skaitovus vertino Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Janušienė, Kelmės Mažojo teatro režisierius, aktorius Gediminas Trijonis, aktorė Rasa Šiaučiūnaitė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Audronė Stonaitienė.

Nugalėtojai buvo apdovanoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus atminimo dovanėlėmis ir diplomais. Visiems dalyviams įteiktos Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos padėkos ir dovanėlės. Specialiaisiais prizais nudžiugino Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, SĮ Kelmės knygynas bei Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla.

I laipsnio diplomai įteikti: pirmokei Smiltei Kalytytei iš Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos (mokytoja Mikalina Puidokienė), Pakražančio gimnazijos antrokei Augustei Samuilytei (mokytoja Sniegina Kalnikienė), Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos trečiokui Justinui Jurčiukoniui (mokytoja Edita Anglickienė) ir ketvirtokui Neilui Petraičiui, kuris mokosi Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje (mokytoja Aldona Baškienė).

II laipsnio diplomai įteikti: Pauliui Nišanovui, Pakražančio gimnazijos pirmokui (mokytoja Roma Vaitkevičienė), antrokui Ervinui Kazlauskui iš „Kražantės“ progimnazijos (mokytoja Lina Šimkevičienė), Ūlai Karpenkaitei, trečiokei iš Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos (mokytoja Jūratė Kasparienė) ir „Kražantės“ progimnazijos ketvirtokei Eglei Rimkutei (mokytoja Laima Antanaitienė).

III laipsnio diplomus pelnė: pirmokė Gabrielė Zaleckytė iš „Kražantės“ progimnazijos (mokytoja Milda Bagdonavičienė), Eimantas Žymantas, antrokas iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, mokytoja Otilija Norvilienė, trečiokė Perlita Motikaitytė iš Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos (mokytoja Roma Ramanauskienė) bei ketvirtokė Iveta Jablonskytė iš Liolių pagrindinės mokyklos (mokytoja Aušra Baltrušaitienė). Konkurso organizatoriai sveikina nugalėtojus, dėkoja visiems dalyvavusiems ir konkurso rėmėjams: Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai ir Kelmės knygynui. /Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Aldona Baškienė ir Jūratė Laurutienė/.


Kovo 9 dieną buvo Užgavėnės, kada varoma žiema iš kiemo. Mūsų, žiemos varytojų, „Aukuro“ mokykloje buvo net 17! Kanapinis, Lašininis, ožys, ubagai, dresuotojas su meška, gydytojai, kunigas, čigonės, velnias, giltinė, budelis, arklys aplankė visas 1-4 klases, užsukome ir pas vyresniuosius, pas mokytojus, dalyvavome ir miesto šventėje. Buvo labai smagu juoktis, žaisti, varyti žiemą, kuri mums jau nusibodo. Patiko būti neatpažįstamu tarp savo mokyklos mokinių ir jausti, kad ir kitiems teiki džiaugsmo. Pastebėjome, kad didžioji dalis mokinių moka linksmintis, atsipalaiduoti. Kitąmet visi persirengėliai pasiryžę ir vėl susiburti smagiam žiemos varymui, o kaip teko girdėti, prie kompanijos norėtų jungtis ir daugiau dalyvių. Kas moka pajuokauti, tas moka ir rimtai dirbti! Gero pavasario! /Aina Ralytė, 6b klasė/.
Kovo 8 d. per antrą pamoką į mokyklos I a. fojė susirinko 5-9 kl. mokiniai ir mokytojai, čia vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Kovo 11-osios, paminėjimas ir rajoninės mokinių piešinių parodos „Žodžio galia“ atidarymas. Į susirinkusius kreipėsi istorijos mokytoja V. Ivanauskienė. Ji visus pasveikino su artėjančia švente ir pakvietė per 365 dienas kiekvienam padaryti po 30 gerų darbų, taip paminint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-tį. Vėliau socialinė pedagogė D. Kančiauskienė kalbėjo apie žodžio galią – kiekvienas žodis griauna bet kokias sienas, net didžiausią pasipriešinimą, kuria pažinties, draugystės, bendravimo stebuklą. Vasario mėnesį rajone buvo organizuojamas ugdymo įstaigų 1-12 kl. mokinių piešinių konkursas „Žodžio galia“. Konkursas skirtas patyčių rizikai mažinti, pozityvių santykių stiprinimui, pavaizduojant gerą žodį. Konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinių piešiniai. Piešinys „Atleisk“ 5-8 kl. mokinių grupėje užėmė 3 vietą, autorė 6b kl. mokinė Deimantė Snitkutė (mokytoja M. Jucevičienė). Nuo šiandien mūsų mokykloje eksponuojama piešinių paroda, tai Kelmės rajono mokyklų mokinių piešiniai, kurie dalyvavo konkurse. Renginio pabaigoje sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė, ji palinkėjo visiems sakyti tik gražius žodžius, kurie žmogų sušildo, suteikia pasitikėjimo ir jėgų, bei pakvietė visus dalyvauti kovo 11 d. (pirmadienį) miesto šventėje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. /Socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė/.
Vasario 15 d. vyko pradinukų ir vyresniųjų mokinių šventinės asamblėjos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ir I pusmečio rezultatams apžvelgti. Po meninės programos mokyklos bendruomenę sveikino mokyklos direktorė Asta Zavadskienė ir mokiniams linkėjo geresnių mokymosi, lankomumo rezultatų, kvietė būti iniciatyviais mokiniais, palaikyti susitarimą dėl laiku pradedamos pamokos. Šis susitarimas padės pagerinti savo, klasės ir mokyklos rezultatus. Direktoriaus pavaduotojas Vidimantas Parnarauskas paskelbė geriausiai besimokančių 5-6, 7-8 klasių mokinių dešimtukus ir devintokų penketuką. Mokyklos vadovai įteikė padėkas už dalyvavimą mokyklinėse olimpiadose, konkursuose. Geriausiai mokyklą lanko ir mažiausiai be pateisinamos priežasties per I pusmetį praleido 5 b klasės mokiniai, o draugiškiausi - 5 a klasės mokiniai. Šioms klasėms įteikti pereinamieji prizai- katinas ir šuo. Šventės proga susirinkusius sveikino mokyklos prezidentė Gustė Bredelytė. Ji linkėjo kuo geresnių II pusmečio rezultatų, kvietė šeštadienį dalyvauti Vasario 16-osios renginiuose mieste.

Po šventinės asamblėjos, kuri baigėsi bendra daina, ir mokiniai , ir mokytojai susibūrė bendrai nuotraukai i ir prisijungė prie akcijos „Lietuva, su gimtadieniu“. Pamokoms pasibaigus ir mažesnieji, ir vyresnieji smagiai šoko liaudiškų šokių popietėje. /Mokytoja D.Ramanauskienė/.Vasario 14 d. 5-9 klasių mokiniai susitiko su Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaru ir Apsireiškimo koplyčios rektoriumi kunigu Dariumi Vasiliausku. Kunigas prisiminė sunkios vaikystės patirtis, patyčias mokykloje, kalbėjo apie meilę sau ir meilę kitiems, konkrečiais pavyzdžiais įrodė, kad žmogus daug gali, kai pasijaučia esąs vertybė, esąs svarbus. Anot kunigo, kiekvienas žmogus turi galimybę keistis, kurti gyvenimą pats. Svarbu dalintis ir skaudinančiomis patirtimis, ir gerais, džiaugsmingais dalykais. Žodis gali griauti gyvenimą, bet gali prikelti gyvenimui. Juk visi norime būti mylimi.

Dėkojame Ievai Jasėnaitei ir Gustei Bredelytei už suorganizuotą susitikimą. (Mokytoja D.Ramanauskienė).

Vasario 12 d. vyko rajoninė mokinių muzikos, dorinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo viktorina „Atrask savo pasaulį-4“, kuri jau ketvirtą kartą organizuojama Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje. Šiemet viktorinoje dalyvavo Tytuvėnų, Pakražančio, Kražių Žygimanto Liauksmino, Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų, Kelmės „Aukuro“, Vaiguvos Vl. Šimkaus ir Liolių pagrindinių mokyklų, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos bei Kelmės specialiosios mokyklos šeštų klasių mokinių komandos ir jų mokytojai. Renginio pradžioje mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.Siliūnė tarė sveikinimo žodį, palinkėjo visiems kartu prasmingai praleisti laiką, aktyviai dalyvauti atliekant įvairias užduotis ir geros nuotaikos.

Viktorinos pradžioje visos komandos trumpai prisistatė – dainavo, šoko, vaidino, kalbėjo apie savo nuotaikas, pasakojo apie savo mokyklą ar kraštą. Vėliau atlikinėjo viktorinos užduotis. Dalyviai iš fotografijų turėjo atpažinti muzikos atlikėjus, iš grojamos muzikos atspėti muzikos instrumentus, ploti ritmą. Iš dorinio ugdymo srities įminti mįsles, spręsti galvosūkius, perskaityti užšifruotą frazę. Per socialinių įgūdžių ugdymo užduotis vaikai žaidė žaidimus, pildė „Gyvenimo piramidę“, kas galėtų žmogų padaryti laimingą. Mokiniai, atlikdami įvairias užduotis, pagilino savo žinias, draugiškai bendravo tarpusavyje, buvo aktyvūs ir linksmi. Pabaigoje visos komandos ir mokytojai buvo apdovanoti mokyklos įsteigtais padėkos raštais ir prizais už parodytas žinias, kūrybiškumą, artistiškumą, aktyvumą, išmanumą. Viktoriną organizavo muzikos mokytoja L.Daunienė, dorinio ugdymo mokytojos V.Vipartienė, D.Adomaitienė ir socialinė pedagogė D.Kančiauskienė. /Socialinė pedagogė Dalia Kančiauskienė/.Vasario 12 d. mokykloje švietėjiškos savaitės „MAN RŪPI“ metu lankėsi ir savo įžvalgomis apie motinystę dalinosi aktorė, lektorė, laidų vedėja Kristina Savickytė-Damanskienė.Ji atvirai kalbėjo apie asmeninę patirtį susidūrus su smurtu, pastebėjo, kad kiekvienas mes atsinešame tarsi antspaudus iš vaikystės. Gyvename laiku, kai norime pabėgti nuo smurtinės kultūros, bet nemokame, nežinome, kaip tai padaryti. Patyręs auklėjamąjį smurtą, žmogus turi labai daug dirbti su savimi, reikalinga psichologų ar psichiatrų pagalba tam, kad ateitų ramybė, gebėjimas kitaip pažvelgti į situaciją.

Pasak radijo laidos „Tėvystės įkvėpimai“ vedėjos, didžioji tėvų bėda auklėjant vaikus yra per dideli lūkesčiai. Kai atsipalaiduoji nuo lūkesčių ir leidi vaikui būti vaiku, kyla mažiau problemų, ateina ramybė. Lektorė ne kartą sakė:„Noriu, kad mano vaikams nebeatrodytų tinkama tai, kas mano kartai ir daugumai žmonių dar atrodo norma. „Tėvystės įkvėpimų“ laida gimė tam, kad ne tik pati ieškočiau išeičių, bet padėčiau ir kitiems“. /Mokytoja D.Ramanauskienė/.

Vasario 11 d. tradicinė švietėjiška savaitė „MAN RŪPI“ prasidėjo susitikimu su vaikų ir paauglių psichiatru, socialinio emocinio ugdymo programos LIONS QUEST vadovu Linu Slušniu. Svečias kalbėjo apie mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimų svarbą akademinei vaikų sėkmei . Jis akcentavo vaiko siekių palaikymo svarbą, nes akademiniai pasiekimai priklauso nuo tėvų dalyvavimo vaikų gyvenime, pastebėjo, kad per aukšti lūkesčiai demotyvuoja. Psichiatras priminė penkias socialinio emocinio ugdymo kompetencijas, pasakojo apie tobuliausias švietimo sistemas pasaulyje. Visai mokyklos bendruomenei-tėvams, mokytojams, mokiniams- linkėjo tapti komanda , siekiančia bendro rezultato. /Mokytoja D.Ramanauskienė/
Vasario 3 d. „Aukuro“ pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės stalo teniso varžybos. Mūsų mokyklos komanda (N.Tamašauskis - 8a, K.Ramanauskas, E.Dambrauskas, D.Nausėda - 8b) vienodu rezultatu 3:1 nugalėjusi Jurbarko raj. Viešvilės pagrindinės mokyklos, Raseinių raj. Ariogalos gimnazijos, Šilalės S.Gaudiešiaus gimnazijos, Tauragės "Aušros" progimnazijos komandas, užėmė 1 - ąją vietą ir iškovojo teisę kovo mėnesį žaisti tarpzoninėse varžybose. Sveikiname nugalėtojus!

Vasario 1 dieną Kelmės kultūros centre vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. Mūsų mokyklos šeštokė Aina Ralytė laimėjo antrąją, o penktokas Herkus Masalskis trečiąją vietą. Jie abu skaitė N.Kepenienės kūrinių ištraukas. Mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytoja Aušra Vaitkevičienė. Sveikiname. /Mokytoja D.Ramanauskienė/