Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Informuojame, kad nuo vasario 1 d. keičiasi mokyklos e-pašto adresas: aukuromokykla@gmail.com

Kiekvienais metais vasario mėnesį mūsų mokykloje vyksta atvira švietėjiška savaitė, skirta aptarti, išanalizuoti I-ojo pusmečio mokinių mokymosi rezultatus, taip pat numatyti, kaip pagerinti mokinio individualią pažangą. Šios savaitės metu buvo bendraujama su tėvais, globėjais, organizuoti susitikimai su įžymiais Lietuvos visuomenės veikėjais, kuriems rūpi visuminis vaiko ugdymas ir vystymasis, paremtas individualiais gebėjimais ir patirtimis Šiemet į pirmąjį susitikimą su mokyklos bendruomene vasario 22 dieną atvyko rašytojas, žurnalistas, įvairių laidų vedėjas ir dalyvis, aktyvus visuomenininkas G.Drukteinis, kuris skaitė paskaitą „Septynios žydų sėkmės paslaptys: pažadink savyje žydą“. Lektorius pakvietė klausytojus į kelionę po seną žydų istorijos ir kultūros pasaulį, perteikė šios tautos patirtį auklėjant vaikus.

Vasario 23 dieną paskaitą „Ko mus moko vaikai“ vedė Nacionalinės regionų plėtros agentūros Psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė Virginija Servutienė.Paskaitos dalyvius ji pakvietė pamąstyti apie save, nes nuo to priklauso ir santykiai su kitais:„Myliu save dėl tavęs“,- taip kviesdama sakyti sau pradėjo paskaitą lektorė. Psichologė aiškino, kaip atpažinti savo emocijas, kaip suvokti jų priežastis, kaip nemeluoti sau, skatino mokytojus, o jais vadino visus žmones, dažniau sakyti vaikams, kad juos myli, atidžiau klausyti, ką vaikai sako, girti ir skatinti savo atžalas. Patarė daugiau užsiimti bendra veikla, nes ji suartina. Ypač ragino pasitikėti paaugliais, stiprinti jų emocinį saugumą.

Atviros švietėjiškos savaitės susitikimai ugdo, sustiprina bendruomenę, suteikia progą pažinti vienas kitą, leidžia atrasti būdus, kaip geriau jaustis ir pasiekti savo tikslus. /A.Vaitkevičienė/.
Kovo mėnesį mūsų mokykloje startuoja tarptautinis kino edukacijos projektas „Kino klubas“.Vasario 21 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Noriu žinoti“, kuri vyko Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje. Konferencijos metu buvo plėtojami pradinių klasių mokinių ir mokytojų pažinimo, komunikavimo bei kultūrinės kompetencijos pagrindai, puoselėjamos etninės kultūros tradicijos. Pirmokėliai pristatė žodinį pranešimą „Mano gimtasis miestas – Kelmė“ taikydami Valdorfo pedagogikos elementus. /Pradinių klasių mokytoja J.Laurutienė/Vasario 17 d. mūsų mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ir žodžiai turi sparnus - 2017“, kuriame dalyvavo 52 mokiniai iš 12-os rajono mokyklų ir Šiaulių Gytarių progimnazijos. Dalyviai raiškiai skaitė lietuvių poetų eiles tėvynės tema. Komisija vertino kalbos taisyklingumą, gebėjimą deklamuoti aiškiai, garsiai, natūraliai, gebėjimą įtaigiu žodžiu, mintimis ir emocija veikti klausytojus bei sceninę laikyseną.

I-III vietos diplomai įteikti 12 nugalėtojų. 2 specialiuosius prizus įteikė Žemaitės viešoji biblioteka, vieną - „Bičiulio“ redakcija ir 4 - „Aukuro“ pagrindinė mokykla. Konkurse dalyvavo ir 4 mūsų mokyklos mokiniai: pirmokas Nandas Liorancas (mokytoja Jūratė Laurutienė) užėmė I vietą, antrokas Neilas Petraitis (mokytoja Aldona Baškienė) užėmė II vietą, trečiokas Herkus Masalskis (mokytoja Audronė Narbutienė) užėmė I vietą ir ketvirtokė Urtė Linkevičiūtė (mokytoja Danutė Levickienė) buvo apdovanota specialiuoju "Aukuro" pagrindinės mokyklos prizu. Džiaugiamės mūsų mokinių laimėjimais.

Dėkojame konkurso komisijai: Algimantui Armonui – Kelmės mažojo teatro vadovui; Raimondai Blužienei - Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei; Audronei Stonaitienei - Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei; Loretai Dirbanauskaitei - Kelmės rajono laikraščio “ Bičiulis” redaktorės pavaduotojai. Dėkojame rėmėjams: „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, Kelmės rajono laikraščio „Bičiulis“ redakcijai, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai, vartotojų kooperatyvui „Kelmės prekyba“ ir visiems padėjusiems rengti konkursą.

Konkurso organizatoriai: Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius; Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės: Audronė Narbutienė, Aldona Baškienė, Jūratė Laurutienė; Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.
Vasario 16 dieną gausus būrys aukuriečių dalyvavo pilietinėje akcijoje „Čia aš gyva – tavo Lietuva. “Kelmės kultūros centro kieme mokiniai, mokytojai, tėvai kartu su Kelmės bendruomene sugiedojo Lietuvos himną ir į dangų paleido trispalvius balionus. Po to kultūros namuose vyko šventės minėjimas, buvo pasveikinti raštingiausi rajono mokiniai, tarp kurių ir „Aukuro“ mokyklos penktokė Rimantė Keraitė. /Istorijos mokytoja V.Ivanauskienė/


Vasario 15 dieną mokykloje vyko šventinė mokyklos asamblėja, skirta Vasario 16-osios paminėjimui ir pirmojo pusmečio rezultatų aptarimui. Iškilmingai įnešus mokyklos vėliavą ir sugiedojus Lietuvos himną, mokyklos direktorė A.Zavadskienė pasveikino visus su švente ir davė užduotį – mįslę kai kurioms klasėms, o atsakymą sužinosime tik mokslo metų pabaigoje. Istorijos mokytoja V. Ivanauskienė priminė apie šios dienos įvykius ir reikšmę, pastebėjo, kad asamblėja vyksta labai panašiu laiku, kaip ir tada, kai buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas .Pavaduotojas V.Parnarauskas kartu su direktore įteikė padėkas ir diplomus už įvairius pasiekimus mokantis ir sportuojant, paviešino geriausiai besimokančių savo amžiaus grupėse mokinių pasiekimus. Mokyklos prezidentė A.Mickūnaitė palinkėjo siekti antrame pusmetyje aukštų tikslų, pasveikino ir pakvietė visus dalyvauti šventiniame miesto renginyje. Asamblėją mokyklos bendruomenė baigė mokyklos himnu. /A.Vaitkevičienė/.


Vasario 10 - 15 dienomis vyko akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, kurioje dalyvavo visi mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pagrindinis tikslas - pertraukų metu nebūti kabinetuose ar koridoriuose, o užsiimti kokia nors siūloma veikla, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį, išmokti atsipalaiduoti po protinio darbo. Logopedinių pratybų ir pertraukų metu vaikai sprendė kryžiažodžius susijusius su sveikata bei turėjo galimybę pertraukų metu pajudėti zumbos ritmu, pabūti su savo draugais bei smagiai praleisti laiką. Taip pat vyko apklausa apie jų požiūrį į sveikatą bei jos stiprinimą, kuri parodė, kad mokiniai rūpinasi savo sveikata ir mano, kad sveikata gyvenime yra svarbiausia. Akcijos pabaigoje penktų klasių mokiniai visus mokyklos mokytojus bei ūkio dalies personalo darbuotojus pradžiugino įteikdami drugelius bei palinkėdami sveikatos. Mokiniai sveikino ir tą dieną mokykloje apsilankiusius mokinių tėvelius. /Sveikatos priežiūros specialistė R.Stonienė/.

Vasario 14 d. mokykloje vyko tradicinis respublikinis pradinių klasių mokytojų gerosios patirties ir švietimo renginys „Mokyklinės dienos partitūra – 2017“. Šiais metais sulaukėme svečių iš Šiaulių „ Jovaro“ progimnazijos ir Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos. Mokytojai stebėjo atviras ilgąsias pamokas, kurias vedė mokytojos metodininkės M.Puidokienė, A.Narbutienė, S.Grišiuvienė, J.Laurutienė, S.Rimkuvienė, A.Baškienė ir M.Parnarauskienė.

Vėliau visi svečiai ir pradinių klasių mokiniai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę. Ten vyko praktinis užsiėmimas „Valdorfo pedagogikos metodų taikymas pamokose: pasakos terapija, euritmija, ritmo pratimai”. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A.Vaitkevičienė pasekė pasaką, 3a klasės mokiniai su šokio mokytoja metodininke J. Žakariene parodė įvairių euritmijos pratimų. Visų kitų pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis svečiams parodė po ritminį pratimą, taikomą pamokose mokomosios medžiagos išmokimui ir įsiminimui. Muzikos mokytoja metodininkė L.Daunienė su mokiniais pademonstravo muzikinius ritminius pratimus, taikomus neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. Kolegės buvo maloniai nustebintos, kad viso užsiėmimo metu pradinukai mezgė. Po pertraukėlės svečiai susitiko su specialiąja pedagoge metodininke L.Bartkuviene ir logopede metodininke D.Venckute, kurios pristatė parodą ir pasidalino gerąja darbo patirtimi tema „ Motyvuojančios mokymo priemonės specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui“. Pertraukų metu svečiai galėjo gėrėtis mokinių dailės ir technologijų darbelių paroda, kurią parengė mokytojai metodininkai I.Makauskienė, K.Lekšys ir vyresnioji mokytoja M.Jucevičienė.

„Mokyklinės dienos partitūra – 2017“ baigėsi refleksija – apibendrinimu. Mokyklos direktorė ir mokytojos atsakė į svečius dominančius klausimus, svečiai išsakė savo nuomonę apie praleistą dieną mūsų mokykloje ir įgytą patirtį./Pradinių klasių mokytoja A.Narbutienė/.

Vasario 8 d. vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas „Eilės apie Lietuvą“. Net 26 skaitovai dalijosi gebėjimais deklamuoti aiškiai, natūraliai. Kiekvienas stengėsi kuo originaliau deklamuoti, įtaigiu žodžiu ir emocija veikti klausytoją. Pradinukams buvo puiki proga pasiklausyti gražaus, jautraus, nuoširdžiai skambančio poetinio žodžio. Kelmės mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas pasidžiaugė skaitovais, patarė kaip įtaigiau, išraiškingiau deklamuoti. Jaunųjų skaitovų gebėjimus vertino Kelmės mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas, mokyklos logopedė metodininkė Danutė Venckutė ir specialioji pedagogė metodininkė Liuda Bartkuvienė.

Meninio skaitymo nugalėtojais tapo: 1a klasės mokinys Nandas Liorancas, 2b - Neilas Petraitis, 3b – Herkus Masalskis, 4a – Urtė Linkevičiūtė. Skaitovus konkursui rengė mokytojos: J.Laurutienė, A.Baškienė, A.Narbutienė ir D.Levickienė. Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės apskrities meninio skaitymo konkurse./Pradinių klasių mokytoja A.Baškienė/.


Sausio 26 dieną aukuriečiai dalyvavo susitikime su projekto „Misija Sibiras 2016“ dalyve Monika Lukoševičiūte. Mokiniai išgirdo, kad ši aštuoniolikmetė VU pirmakursė prieš patekdama į minėtą projektą turėjo pereiti didžiulę atranką. Iš 700 kandidatų atrinkta tik 16 motyvuotų, fiziškai ir psichologiškai pasirengusių jaunų žmonių. Projekto dalyviai vyko į tolimąją Igarką, kur 1948 metais ištremta tūkstančiai lietuvių. Jų misija – susitikti su tolimajame Sibire tebegyvenančiais lietuviais, sutvarkyti tremtinių kapines. Igarkos tremtinių kapinės užima 1,6 hektaro plotą, įkurtos miške. Dėl klimato atšilimo įšalas traukiasi, todėl kapinės pelkėja. Reikėjo ne tik iškirsti medžius ir krūmynus, bet ir išvilkti į sausesnę vietą pūvančius kryžius. Misijos dalyviai dirbo dvi savaites, apsigyveno čia pat, miškatundrėje, kur reikėjo ištverti ne tik nepatogias gyvenimo sąlygas, bet ir Sibiro uodų atakas. Lietuviai pastatė 9 naujus kryžius, mediena jiems atsiųsta iš Krasnojarsko net 1700 kilometrų. Pasirodo, kryždirbystės jaunuoliai mokėsi dar Lietuvoje, Prienuose, atrankinio žygio metu. Monikos pasakojimas visiems padarė didelį įspūdį. Aukuriečiai taip pat neabejingi Lietuvos istorijos išsaugojimui bei projekto „Misija Sibiras“ veiklai. /8a klasės mokinys Emilis Bartkus/.Sausio 25 d. „Aukuro“ mokyklos mokiniai dalyvavo Raštingiausio rajono mokinio konkurse. Rimantė Keraitė (5b) nugalėjo ir gali vadintis raštingiausia rajono penktoke. Savo amžiaus grupėje geriausiai parašė diktantą Viltė Nacaitė (7b) ir užėmė I vietą, o Agnė Ralovėcaitė (6b) liko trečia. Sveikiname mokines ir džiaugiamės laimėjimais. /A.Vaitkevičienė/.